De training Samenwerken aan Herstel is voor teams van professionals in de geestelijke gezondheidszorg die bezig zijn met de implementatie van herstelondersteunende zorg in de zorg/behandeling en bejegening naar cliënten.

Wat kun je leren?

Je leert inzicht te verwerven in het begrip herstel. Ook leer je de betekenis ervaren van herstelondersteunende zorg, zowel vanuit cliëntperspectief als vanuit het perspectief van hulpverlener. Verder leer je hoe je de principes van herstelondersteunende zorg kunt vertalen naar de praktijk.

Hoe ziet de training er uit?

De volgende onderwerpen worden in de training behandeld: het begrip herstel; de 4 fases van herstel en het vertalen van herstel ondersteunend werken naar de dagelijkse praktijk.

Door ervaringsdeskundigen en een professional in herstelondersteunende zorg worden ervaringsverhalen gebruikt om de verschillende fases van herstel te verduidelijken en hierop te reflecteren: Wat werkt herstelbevorderend qua attitude, presentie en vaardigheden? Wat werkt belemmerend en hoe kun je met die belemmeringen omgaan? Daarnaast ga je als deelnemer en team actief aan de slag met visie en actieplan op herstel ondersteunend handelen in je dagelijks werk.

Wie geeft de training?

De cursus wordt gegeven door gecertificeerde trainers van FAMEUS, een mix van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals.

Praktische informatie

De training duurt 2 dagdelen en kan op diverse lokaties gegeven worden. Het aantal deelnemers is minimaal 8, maximaal 15. Klik hier voor contactinformatie.