Wij geloven oprecht dat mensen de kans moeten krijgen zich te ontwikkelen. We zijn voor onze vrijwillige medewerkers een organisatie waar zij na heftige of ontwrichtende ervaringen kunnen werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing. We staan voor een veilige omgeving waar de vrijwillige medewerker leert en werkervaring opdoet. We werken diagnosevrij en indicatieloos.

Door de inzet van ervaringskennis van al onze medewerkers en vrijwillige medewerkers zijn wij als organisatie kundig in het omgaan met sociaal-psychische kwetsbaarheden. We zijn een “doorstroomstation”: van bezoeker naar vrijwillige medewerker en dan verder, gesterkt, naar de volgende stap in je leven. Ons gecombineerde aanbod van vrijwilligerswerk en LeS-Lokaal zorgt voor een uniek aanbod voor herstel.

Lees hier ons vrijwilligersbeleid van FAMEUS waar we ingaan op de vijf B’s:

  1. Bezinnen
  2. Binnenhalen
  3. Begeleiden
  4. Belonen
  5. Beëindigen