Als je te maken krijgt met een ziekte, verslaving of ander persoonlijk probleem doe je meestal een beroep op artsen of andere hulpverlening. Maar weet je dat andere ''deskundigen" je ook in moeilijke tijden kunnen helpen? Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt of nog hebben: lotgenoten. Deze hulp noemen we zelfhulp.

Bij lotgenoten vind je erkenning, herkenning en steun. Bij zelfhulp steunen en helpen mensen elkaar, ook kun je in zo'n groep je verhaal eens kwijt, je hart luchten en voelen dat je niet alleen staat in je probleem Zelfhulp word naast of los van professionele hulp aangeboden, is laagdrempelig en een mooi middel tot het vergroten van de participatie van kwetsbare burgers.

Hoe werkt Steunpunt Zelfhulp?

Er zijn momenteel verschillende groepen die bijeenkomen in Breda. Hoe vaak een groep bij elkaar komt is afhankelijk van de problematiek maar vaak is 1 keer per maand voldoende. In de regio Brabant zijn er diverse lotgenoten/ zelfhulp groepen actief op het gebied van: Psychiatrie- Lichamelijke problemen- verslaving en relatie/ seksualiteit Voor veel onderwerpen zijn ook mogelijkheden voor partner- en familiegroepen. Ook hebben wij een cursus voor mensen om te leren hoe je een groep begeleidt. Voor actuele informatie adviseren wij eens een kijkje te nemen op onze website of facebookpagina. Wij zijn ook 2x per week aanwezig bij FAMEUS Breda voor vragen, informatie of gewoon een praatje en een kopje koffie.

FAMEUS en Steunpunt Zelfhulp Breda

Het Steunpunt Zelfhulp Breda is een samenwerkingspartner van FAMEUS. Het steunpunt is onafhankelijk maar wordt wel ondersteund door FAMEUS. Die ondersteuning bestaat voornamelijk uit de inzet van vrijwilligers van FAMEUS voor het Steunpunt en het gebruik van de locatie van FAMEUS voor de bijeenkomsten. Meer weten? Neem contact op. Kijk ook eens op Facebook.