Enkele jaren geleden heeft GGz Breburg besloten de herstel ondersteunende zorg als leidende visie in te zetten.
GGz Breburg heeft positieve gezondheid als een van de pijlers in haar nieuwe visie benoemd. De inzet van ervaringsdeskundigheid en de principes van herstel ondersteunende zorg sluiten hier naadloos op aan. Binnen centrum FAMEUS, onderdeel van GGz Breburg, komen verschillende zaken die met ervaringsdeskundigheid te maken hebben samen. Er worden herstelgerichte cursussen gegeven, mensen worden opgeleid tot ervaringsdeskundigen in de zorg en vrijwillige medewerkers kunnen werken aan hun eigen herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Centrum FAMEUS is actief op drie gebieden, GGZ, het sociale domein en maatschappelijke partners. De medewerkers van Centrum FAMEUS zijn hoofdzakelijk ervaringsdeskundigen aangevuld met een grote groep vrijwilligers die allen hun bijdrage leveren aan de visie van FAMEUS.  Nieuwe activiteiten zoals de Respijtvoorziening op locatie Cruyshof en de implementatie van de crisiskaart zorgen ervoor dat FAMEUS een organisatie is die groeit en continue in ontwikkeling is. Wil je meer weten? Neem contact met ons op.