Ervaringsdeskundigheid wordt steeds breder toegepast. Niet meer alleen voor mensen met psychische klachten, maar ook voor mensen met andere aandoeningen en kwetsbare burgers.

Om dit goed te organiseren is co-creatie nodig met verschillende partijen. Partijen die zelf hun zorg herstelgericht willen organiseren en/of partijen die een herstelaanbod aangeboden door ervaringsdeskundigen willen ontwikkelen. Zo kunnen alle mensen die baat hebben bij het herstelaanbod vanuit ervaringsdeskundigheid daar gebruik van maken. Daar gaat FAMEUS voor.

VISIE ten aanzien van samenwerking

De inzet van ervaringsdeskundigheid is een toevoeging aan bestaande deskundigheid en disciplines. Zo willen we het totale aanbod voor gezondheid aanvullen zodat er een beter geheel ontstaat. Dit geldt ook voor samenwerking. Door expertise te delen en elkaar aan te vullen slagen we erin om een nog beter en completer aanbod voor gezondheid neer te zetten dan dat iedere organisatie dat voor zich doet.