Met als titel 'Verplichte zorg, zorgvuldigheid verplicht', organiseerde GGz Breburg in de Hall of Fame in Tilburg een werkconferentie in het kader van de nieuwe Wet Verplichte GGZ. Een eerste bijeenkomst waarin veel informatie over de nieuwe wet is verstrekt, maar ook dialoog is gevoerd met de aanwezigen over de impact van deze wet op de ambulante en klinische GGZ zorg.

Daarnaast hebben we het perspectief van cliënten en hun naastbetrokkenen belicht. De taskforce van GGz Breburg, die met de invoering van de wet is belast, werd voorzien van veel waardevolle input. Een greep uit de verschillende suggesties:

  • Geef cliënten en naasten een prominente plek en concrete rol in de uitvoering van de wet en betrek hen meer dan nu bij de implementatievoorbereiding.
  • Heb aandacht voor de veiligheid van cliënten en hun naasten in de thuissituatie maar ook van - veelal ambulante - behandelaren die straks verplichte zorg thuis gaan leveren.
  • Werk toe naar een zo integraal mogelijk zorgaanbod waarbij (intensieve) ambulante behandeling, deeltijdbehandeling, en zorg binnen een accommodatie zo goed mogelijk aansluiten of in elkaar overlopen

Wil je meer weten over de werkwijze van de taskforce, of heb je vragen of suggesties voor de verdere aanpak, neem contact met ons op via e-mail (r.voesenek@ggzbreburg.nl of s.dejong@ggzbreburg.nl) of bel naar 06-83168104.