Gisteren veel aandacht in de media over het eindrapport van het landelijke 'Schakelteam verwarde personen' onder leiding van Onno Hoes. In het 8-uur journaal werd FAMEUS medewerker Daniejel de Greef over dit onderwerp geïnterviewd. Zij is enthousiast projectleider en ambassadeur van de zogenoemde crisiskaart. Centrum FAMEUS is het centrum voor herstel, ontwikkeling en ontplooiing van GGz Breburg.

Lees het artikel en bekijk het interview.