GGz Breburg heeft dit keurmerk behaald en voldoet hiermee aan de kwaliteitscriteria die de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) stelt aan organisaties waar vrijwilligers werken. GGz Breburg is hiermee de tweede GGZ-instelling in Nederland die dit certificaat (waarbij er strenge eisen aan organisaties gesteld worden) behaald heeft.

Ruim 2,5 jaar is er binnen GGz Breburg hard gewerkt om dit certificaat te behalen. Met dit certificaat kunnen we aantonen dat we de zaken rondom vrijwilligers goed geregeld hebben.

Een compliment aan allen die zich hiervoor ingezet hebben. Het traject begon 2,5 jaar geleden met een zelfevaluatie. De conclusies waren destijds: we voldoen nog lang niet aan alle (60) criteria, en het beleid rondom vrijwilligers is erg versnipperd vorm gegeven. Zo konden bepaalde zaken op plaats A goed geregeld zijn, maar op plaats B juist weer niet. Ook kwam het voor dat op plaats A de zaken op een bepaalde manier geregeld waren, en op plaats B weer op een heel andere manier.

In de loop van het proces is er hard gewerkt om de nog niet gerealiseerde criteria voor elkaar te krijgen en de versnippering tegen te gaan. Zo is er een centraal intranetplein ingericht, is er een directeur verantwoordelijk geworden rondom het thema vrijwilligers, is er een overkoepelende visie vastgesteld en is er een centrale coördinatie-werkgroep met betrekking tot vrijwilligers in het leven geroepen.

Het behalen van dit certificaat is goed nieuws voor GGz Breburg. We willen natuurlijk niet alleen een goed werkgever voor betaalde krachten zijn, maar ook voor niet-betaalde krachten. Maar het is natuurlijk vooral goed nieuws voor onze vrijwilligers; de huidige vrijwilligers, maar ook voor mensen die overwegen vrijwilliger te worden. Want een ding is zeker: bij GGz Breburg zijn de zaken rondom vrijwilligers goed geregeld!

Het keurmerk werd tijdens het afscheid van Kees van Aart uitgereikt door Mw. Marijnissen van Breda Actief. Dat was de organisatie die de audit uitvoerde namens de NOV.