FAMEUS is verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten binnen GGz Breburg die een van de opleidingen volgen tot ervaringsdeskundige. Als je je wilt ontwikkelen tot ervaringsdeskundige, kun je bij FAMEUS terecht. Allereerst voor informatie, maar ook voor stageplekken als je met een opleiding start. We bieden begeleiding, intervisie en coaching zowel aan de stagiaires als aan werkbegeleiders.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Op de volgende data vinden er voorlichtingsbijeenkomsten plaats over cursussen en opleidingsmogelijkheden op het gebied van ervaringsdeskundigheid:

  • 26 september 2019 van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur.

  • 21  november 2019 van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur.

  • 30 januari 2020 van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur.

  • 2 april 2020 van 13.00 tot uiterlijk 16.00 uur.

Al deze bijeenkomsten vinden plaats bij FAMEUS locatie Breda (Liniestraat 19). Graag even aanmelden bij Jako van Diessen (praktijkopleider ervaringsdeskundigheid), e-mail: j.vandiessen@ggzbreburg.nl.

Informatie

Als begeleider geestelijke gezondheidszorg werk je in de geestelijke gezondheidszorg. Daar begeleid je mensen met langdurige en ernstige psychische problemen. Als geen ander kun jij je inleven in de problematiek van de cliënt. Je stippelt nieuwe doelen uit en laat hierbij de regie aan de cliënt. Begeleiden, samenwerken in een team en contacten onderhouden met familie en andere hulpverleners is voor jou vanzelfsprekend.

Met dit diploma op zak ben je begeleider geestelijke gezondheidszorg met ervaringsdeskundigheid en werk je bij instellingen voor beschermd wonen, dagactiviteitencentra, rehabilitatiecentra, in de verslavingszorg en maatschappelijke opvang.

Klik in het menu voor meer specifieke informatie over het opleidingstraject binnen GGz Breburg en de verschillende opleidingen.