De gastlessen worden gegeven door ervaringsdeskundigen. Dit kunnen vrijwilligers bij FAMEUS zijn of studenten/medewerkers ervaringsdeskundigheid die werkzaam zijn binnen GGz Breburg.

Wat houdt een gastles in? 

Een gastles staat altijd in het teken van herstel. De gastdocent vertelt over zijn kwetsbaarheid, de hulp die hij/zij gezocht heeft. Er wordt verteld wat wel en wat niet geholpen heeft. De strekking van het verhaal is positief. We zijn allemaal ervaringsdeskundige kunnen worden, omdat we uiteindelijk allemaal een goede behandeling hebben gehad. De studenten mogen alle vragen stellen die ze normaal gesproken niet durven stellen. Ze mogen er van profiteren dat we er zijn. Ze krijgen handvatten en tips hoe om te gaan met cliënten. De boodschap is van mens tot mens.  

Waar vinden gastlessen plaats? 

Gastlessen kunnen overal plaats vinden. Op dit moment geven we gastlessen bij het ROC, Avans, Fontys, Willem 1 college en Tilburg University. Iedereen kan gastlessen aanvragen. We verzorgen ook trainingen. 

Waar meld ik me als mijn organisatie een gastles wil krijgen?  

Meld je via email bij FAMEUS, zie contactinformatie. De prijs van een gastles is op aanvraag. 

Hoe kun je gastlessen leren geven? En waar meld ik me aan als ik een gastles wil geven? 

Als je gastdocent wilt worden kun je je bij FAMEUS melden. Je wordt getraind, opgeleid en begeleid bij het gastdocentschap. Er is een keer in zes weken een bijeenkomst van de gastdocenten. Het is niet vrijblijvend, er wordt wel een inspanning van je verwacht. Gezien de tijdsinspanning moet je het gastdocentschap niet zien als je hoofdactiviteit maar als iets wat je naast je andere activiteiten doet. Op dit moment zijn er voldoende gastdocenten, maar een gesprek is altijd mogelijk. Je krijgt dan een plek op de wachtlijst.