Een ervaringsdeskundige heeft geleerd hoe ervaringskennis op een waardevolle manier in te zetten is naar een ander. Ervaringsdeskundigheid is dus een deskundigheid die je ontwikkelt door je eigen ervaringen serieus te nemen, die voor jezelf te verwerken, erop te reflecteren en om vergelijkbare ervaringen van anderen serieus te nemen, daarnaar te luisteren en in je reflecties te verwerken.

Ervaringsdeskundigen bij FAMEUS

Binnen de GGz en de Verslavingszorg is er de afgelopen jaren een grote belangstelling voor de inzet van ervaringsdeskundigheid ontstaan. GGz Breburg heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling en inbedding van ervaringsdeskundigen binnen de organisatie. Zo heeft GGz Breburg FAMEUS opgericht, dat alle activiteiten en ontwikkelingen rondom herstel en ervaringsdeskundigheid begeleidt, aanstuurt en verbetert. We bieden ook inspirerende gastlessen op locatie. 

Brede inzet

Ervaringsdeskundigen worden in de directe cliëntenzorg ingezet, maar ook bij beleidsadvisering, trainingen voor medewerkers en hersteltrainingen voor cliënten. GGz Breburg heeft inmiddels tientallen ervaringsdeskundigen in dienst, leidt studenten op tot ervaringsdeskundigen en heeft zo’n 50 vrijwilligers die dagelijks bezig zijn met de thema’s herstel en ervaringsdeskundigheid. GGz Breburg ziet de inzet van ervaringsdeskundigheid als onderdeel van het integrale aanbod.

Waarom inzetten op ervaringsdeskundigen?

Ervaringsdeskundigen weten als geen ander hoe het is om een moeilijke periode door te maken, aangezien ze die zelf ook hebben doorgemaakt. Ze hebben een belangrijke rol als ‘hoopverlener’ naar de cliënt toe en hebben een kritische ‘luis in de pels’-functie naar hulpverleners. Alles is erop gericht om het herstelproces van cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen. Meer informatie over ervaringsdeskundigheid kun je vinden op de websites van Ervaringswijzer en GGZ Nederland.

Wil je zelf ervaringsdeskundige worden? Dan zien we je graag op één van onze voorlichtingsbijeenkomsten