Een ervaringsdeskundige heeft geleerd hoe ervaringskennis op een waardevolle manier in te zetten is naar een ander. Ervaringsdeskundigheid is dus een deskundigheid die je ontwikkelt door je eigen ervaringen serieus te nemen, die voor jezelf te verwerken en erop te reflecteren en tevens om vergelijkbare ervaringen van anderen serieus te nemen, daarnaar te luisteren en in je reflecties te verwerken.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Op de volgende data vinden er voorlichtingsbijeenkomsten plaats over cursussen en opleidingsmogelijkheden op het gebied van ervaringsdeskundigheid:

  • datum is nog niet bekend

Al deze bijeenkomsten vinden plaats bij FAMEUS locatie Breda (Liniestraat 19). Graag even aanmelden bij Jako van Diessen (praktijkopleider ervaringsdeskundigheid), e-mail: j.vandiessen@ggzbreburg.nl.

Ervaringsdeskundigen bij FAMEUS

Binnen de GGz en de Verslavingszorg is er de afgelopen jaren een grote belangstelling voor de inzet van ervaringsdeskundigheid ontstaan. GGz Breburg heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de professionele ontwikkeling en inbedding van ervaringsdeskundigen binnen de organisatie. Zo heeft GGz Breburg FAMEUS opgericht, dat alle activiteiten en ontwikkelingen rondom herstel en ervaringsdeskundigheid begeleidt, aanstuurt en verbetert.

Wat doet een ervaringsdeskundige?

Ervaringsdeskundigen worden op verschillende manieren ingezet. Ervaringsdeskundigen worden zowel in de directe cliëntenzorg ingezet maar ook bij beleidsadvisering, trainingen voor medewerkers en hersteltrainingen voor cliënten. GGz Breburg heeft inmiddels tientallen ervaringsdeskundigen in dienst, leidt studenten op tot ervaringsdeskundigen en heeft zo’n 50 vrijwilligers die dagelijks bezig zijn met de thema’s herstel en ervaringsdeskundigheid. GGz Breburg ziet de inzet van ervaringsdeskundigheid als onderdeel van het integrale aanbod.

Waarom zet FAMEUS in op ervaringsdeskundigen?

Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het is om een moeilijke periode door te maken, aangezien ze in hun eigen leven een moeilijke periode hebben doorgemaakt. Ervaringsdeskundigen hebben een belangrijke rol, zowel naar cliënten als naar de teams. Ervaringsdeskundigen hebben de rol als ‘hoopverlener’ naar de cliënt en hebben een kritische ‘luis in de pels’-functie naar de collega hulpverleners. Alles is erop gericht om het herstelproces van cliënten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Meer informatie kun je lezen op deze websites: