In de cursus leer je om je eigen ervaring te gebruiken om anderen te ondersteunen. De eerstvolgende cursus start in januari 2019. Graag willen we je uitnodigen voor de informatiebijeenkomst van de cursus Inzet van Ervaringskennis voor Naastbetrokkenen op 29 november van 12.30 uur- 14.00 uur Mendelssohnstraat 21 Tilburg, ruimte 2402. In deze bijeenkomst zal uitleg gegeven worden over de inhoud van de cursus en wordt er antwoord geven op alle vragen.

Wat kun je leren?

In de cursus leer je om je eigen ervaring en ervaringskennis te gebruiken om
anderen te ondersteunen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor mensen die in hun directe omgeving betrokken zijn bij personen die moeten herstellen van levensontwrichtende gebeurtenissen zoals ziekte, psychische- of verslavingsgerelateerde problemen.

Hoe ziet de cursus er uit?

 • Les 1: Kennismaking, uitleg opbouw cursus
 • Les 2: Thema ‘Ervaringen’
 • Les 3: Thema ‘Herstel’
 • Les 4: Thema ‘Steun’
 • Les 5: Ervaringsdeskundigheid
 • Les 6: Gastles, FED in de praktijk
 • Les 7: Triadisch werken
 • Les 8: Iedere cursist verzorgt een presentatie over een
  zelfgekozen onderwerp
 • Les 9: Gesprekstechniek, onderwerpen aansluitend op de behoefte van de groep zoals: Luisteren-samenvatten-doorvragen, presentie-benadering, feedback geven, omgaan met weerstand, gezamenlijke besluitvorming, etc.
 • Les 10: Gesprekstechniek
 • Les 11: Eindpresentaties herstelverhalen door cursisten
 • Les 12: Eindpresentaties herstelverhalen door cursisten

Wie geeft de cursus?

De cursus wordt gegeven door een trainer van FAMEUS die tevens familie-ervaringsdeskundige is.Hoe lang duurt de cursus?

Hoe lang duurt de cursus?

De cursus bestaat uit 12 wekelijkse groepsbijeenkomsten van
3 uur.

Waar wordt de cursus gegeven?

Deze cursus wordt aangeboden bij FAMEUS locatie Tilburg.

Aantal deelnemers

Een cursusgroep bestaat uit minimaal 8 en maximaal
12 deelnemers.

Wat kost de cursus?

Het volgen van de cursus is kosteloos voor mensen die woonachtig zijn in het werkgebied van GGZ-Breburg. Zij betalen wel een eigen bijdrage van €35,- voor de cursusmap. Mensen die buiten het werkgebied van GGZ-Breburg wonen maar toch graag de cursus volgen betalen €350,-

Aanmelden

Aanmelden kan via een email aan: fameustilburg@ggzbreburg.nl