De crisiskaart, een document ter grootte van een bankpasje, is er voor iedereen die een psychische crisis heeft meegemaakt of verwacht er mogelijk een mee te maken.

Op de crisiskaart staat belangrijke informatie over hoe te handelen met de persoon die in een crisis verkeert. Je kan het zien als een soort gebruiksaanwijzing met informatie over contactpersonen, manier van behandelen, welke medicijnen worden gebruikt etc. Het is geen crisissignaleringsplan.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het initiatief van het opstellen van een crisiskaart komt vanuit de cliënt zelf of vanuit de cliënt en behandelaar samen. Vanuit FAMEUS zijn er in Tilburg, Breda en Roosendaal crisiskaartconsulenten die cliënten helpen bij het opstellen van de crisiskaart met behulp van vragenlijsten.

Het eerste gesprek met de consulent staat in het teken van kennismaking en vertrouwen winnen. Soms hebben cliënten er behoefte aan eerst hun verhaal te vertellen om daarna hun wensen in kaart te kunnen brengen. Mocht de cliënt dit niet zelfstandig kunnen, dan helpt de crisiskaartconsulent met het invullen. 

Contact

Voor een vrijblijvend gesprek kun je bellen naar 06-30910400 of mailen naar fameusbreda@ggzbreburg.nl of naar fameustilburg@ggzbreburg.nl

Folders

Voor als je een crisiskaart wil maken.

Voor hulpverleners.