De crisiskaart is een klein document, ter grootte van een bankpasje. Op de crisiskaart staat belangrijke informatie over hoe te handelen met de persoon die in een crisis verkeert. Je kan het zien als een soort gebruiksaanwijzing met informatie over contactpersonen, manier van behandelen, welke medicijnen worden gebruikt etc.

Klik hier voor de folder voor als je een crisiskaart wil maken. Klik hier voor de folder voor hulpverleners.

Voor wie?

De Crisiskaart is er voor iedereen die ooit een psychische crisis heeft meegemaakt of verwacht er mogelijk een mee te maken. Het is geen crisissignaleringsplan.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het initiatief van het opstellen van een crisiskaart komt vanuit de cliënt zelf of vanuit de cliënt en behandelaar samen. Vanuit FAMEUS zijn Crisiskaartconsulenten die cliënten helpen bij het opstellen van de crisiskaart. Dit doen ze door middel van vragenlijsten.

Het eerste gesprek met de consulent staat in het teken van kennismaking en vertrouwen winnen, soms hebben cliënten er behoefte aan eerst hun verhaal te vertellen om daarna hun wensen in kaart te kunnen brengen. Mocht de cliënt dit niet zelfstandig kunnen, dan helpt de consulent Crisiskaart met het invullen.

Contact

Klik hier voor de contactgegevens.