Wie zijn wij?

Over FAMEUS

FAMEUS is het centrum voor herstel en ervaringsdeskundigheid in de regio Midden- en West-Brabant. FAMEUS vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zijn eigen leven in te richten door te werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing, rekening houdend met de eigen fysieke, sociale en emotionele uitdagingen. Deze nieuwe kijk op gezondheid gaat over eigen regie, verantwoordelijkheid nemen, jezelf aanpassen en meedoen in de maatschappij. FAMEUS wil dat alle zorg en ondersteuning erop gericht is om mensen daarbij te helpen.

Wat wil FAMEUS bereiken?

Om regie te krijgen over je eigen leven is ook eigen initiatief vereist. Belangrijke doelstelling van FAMEUS is het werken aan de eigen kracht, zelfwaarde en vaardigheden om te kunnen groeien en zelf de regie te pakken in het werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing. FAMEUS beschikt over twee steunpunten, in Tilburg en Breda. Lees verder op de website over hoe FAMEUS deze visie praktisch invult.