Activiteiten

Activiteiten FAMEUS

FAMEUS heeft diverse activiteiten gericht op herstel, ontwikkeling en ontplooiing van cliënten en naasten:

 • Opleiden, coachen en inzet van ervaringsdeskundigen in de zorg en bij maatschappelijke diensten.
 • Het inspireren en coachen van hulpverleners in het werken vanuit de herstelvisie.
 • Samenwerken met cliënten, naasten/familie, hulpverleners en ervaringsdeskundigen.
 • Vooroordelen en stigma over kwetsbaarheid benoemen en bespreekbaar maken.
 • De eigen kracht en eigen regie bevorderen van kwetsbare burgers met informatie, trainingen en het bieden van kansen en mogelijkheden.

Klik op de items in het menu links om meer te weten te komen over al onze concrete activiteiten. Wil je meer weten over onze cursussen? Je kunt ook langskomen op onze informatiebijeenkomsten. In Tilburg zijn de informatiebijeenkomsten op de locatie Mendelssohnstraat 21 op: 

 • maandag 26 maart 13.30-15.30
 • maandag 7 mei 13.30-15.30
 • maandag 2 juli 13.30-15.30

In Breda zijn de bijeenkomsten op de locatie Liniestraat 19 op:

 • maandag 19 maart 13.00-15.00
 • maandag 14 mei 13.00-15.00
 • maandag 9 juli 13.00-15.00

Je kunt in Breda door de grote bruine deur naar binnen en je dan melden bij de balie. Zij helpen je dan verder.